Retur og Reklamasjon

Dersom det har gått over 14 dager siden du eller noen på dine vegne har mottatt/hentet pakken og gitt beskjed til Nordic LED om retur kan vi dessverre ikke ta imot returnert vare.

- Selv om vi gjør vårt ytterste for at du som kunde skal bli fornøyd, skjer det dessverre av og til at det oppstår problemer med leveranser. Når du mottar varer fra Nordic LED er det derfor viktig at du sjekker emballasjen grundig for eventuelle synlige skader.
- Dersom noe er feil, kontakter du oss så snart som mulig. Ta gjerne bilder av skaden.

Ved transportskader hos Postnord/Posten gjelder det å få registrert skaden snarest ved mottak av forsendelsen eller umiddelbart etter at du har oppdaget skaden. Du må ta vare på de skadede varene og emballasjen til du får ytterligere beskjed. Det kan tenkes at Postnord/Posten ønsker å besiktige varen og emballasjen i etterkant. 

Betjeningen på postkontoret eller utleveringsstedet vil kunne hjelpe til med å fylle ut et skademeldingsskjema som du tar et bilde av og sender til oss her på Nordic LED sammen med en oversikt over hva som har blitt skadet. Vi vil deretter, ta oss av den videre saksgang.

- Retur av varer sendes som pakke med SPORING. Dette er viktig siden kunde er ansvarlig for varen til den er mottatt av Nordic LED. Retur skal være avtalt på forhånd.
- Kreditering av faktura/kort vil skje når varen er ankommet Nordic LED sitt lager, og de returnerte varer er kontrollert og akseptert. Det tar normalt 2-6 dager før pengene er tilbake på konto.

– Et produkt som returneres må være i samme stand som da det ble kjøpt. Vi må dessverre avvise produkter som bærer preg av utstrakt bruk eller har synlige skader/riper.
– Det må være grundig rengjort. Alt tilbehør som fulgte produktet, må også returneres.
– Vi oppfordrer våre kunder til å ta vare på originalemballasjen.

For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Angrerett

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte fylle i angrerettskjema høyere opp på denne siden.

Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder, enkelte brann- og røykvarslere, silikon, tetnings- og fugemasser, kabler og ledninger, inkludert varmekabler, matter og folie. Kabel og ledning inkludert varmekabler og folie etter kapp (salg i meter) omfattes ikke av angreretten og kan ikke returneres.

Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Retur uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller varen ikke fremstår som ny forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer og/eller kabel med kapp kan ikke returneres.

Varer som er brukt og/eller montert vil bli a) belastet for eventuell verdireduksjon på varen eller b) nektet akseptert som returvare. Dersom varen er brukt på en slik måte at den ikke kan selges videre, vil du motta varen i retur og bli belastet hele beløpet for varen. Skal varer aksepteres returnert, skal de være fullverdige salgsvarer.

Du står selv ansvarlig for alle kostnader tilknyttet retursendingen og vil bli fakturert i etterkant for returfrakt, dersom du ikke har betalt dette ved sending. Du skal alltid hente ut din vare på utleveringsstedet før du sender varen i retur. Du vil bli fakturert for returkostnadene i etterkant dersom du lar være å hente ut sendingen.

Kreditering og/eller tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har retur er akseptert og returen mottatt, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.

Nordic LED sender varene med Postnord eller annen ekstern transportør.

Husk alltid å kontrollere varene nøye for skader ved mottagelse. Undersøk også grundig for eventuelle skjulte skader – det kan være skjulte skader selv om emballasjen ser hel ut. Skader skal fortrinnsvis registreres på fraktbrev eller lignende, og bekreftes av sjåfør. Send alltid bilder av skade og en enkel forklaring til kundeservice@nordic-led.no omgående når skade oppdages.

Husk at absolutt siste frist for å melde transportskader er 7 dager fra sendingsdato. Dette gjelder også for skjulte skader. Etter disse 7 dagene så vil dessverre reklamasjoner forbundet med transportskade bli avvist. Dette er regler som praktiseres av alle større transportører, og er iht. Lov om Vegfraktavtaler § 40, samt NSAB2000 § 29 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser).

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han/hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til kundeservice@nordic-led.no.

Retur av varer sendes som pakke med SPORING. Dette er viktig siden kunde er ansvarlig for varen til den er mottatt av Nordic LED. Retur skal være avtalt på forhånd.

Kreditering av faktura/kort vil skje når varen er ankommet Nordic LED sitt lager, og de returnerte varer er kontrollert og akseptert. Det tar normalt 2-6 dager før pengene er tilbake på konto.

Retur sendes til:

NORDIC PRODUCTS AS
OLE DEVIKS VEI 16B
0666 OSLO

NB! Husk å merke forsendelsen med navn, ordrenummer og returnummer.

Retur / Reklamasjonsskjema