Sikkerhetskrav i våtrom

Ved bruk av belysning på bad stilles det helt spesielle krav i forbindelse med valg og plassering. Dette er begrunnet ut fra sikkerhetsmessige årsaker så vel som funksjonalitet.

IP44 defineres til sprutsikre armaturer som skal tåle sprut fra alle kanter og som er sikre mot objekter med størrelse ned til 1 mm.

IP20 er den mest vanlige klassifiseringen av dekorativt belysning for innendørs bruk. Disse har ingen spesiell beskyttelse mot vann og fukt.

En stor del av våre produkter til våtrom er i IP44 utførelse slik at de kan benyttes i sone 1, 2 og øvrige områder.

Ved installasjon av belysning i baderom, er det viktig å kjenne reglene for områdeinndeling (NEK 400-7-701:2006). Baderommet er delt inn i forskjellige ”soner” ut fra hvor badekar/dusj er plassert. Det stilles ulike krav til konstruksjon og plassering av elektrisk utstyr i de forskjellige sonene. Denne inndelingen er laget for å forhindre at personer kommer i berøring med spenningsførende deler og at skadelig vanninntrengning oppstår.

 

Soneinndeling

Sone 0 – IP67
Denne sonen gjelder den innvendige delen av et badekar eller et dusjkar.

Sone 1 – IP44
Denne sonen er begrenset av høyde 225 cm over gulvnivå og omfavner selve badekaret eller dusjkaret.

Sone 2 – IP44
Denne sonen er begrenset av høyde 225 over gulvnivå og omfavner området fra sone 1 og 60 cm utenfor.
Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44) av klasse I (enkeltisolert med jord), klasse II (dobbeltisolert) og klasse III (lavvolt).

Øvrige områder (tidligere sone 3) – IP20
Denne sonen er definert som resten av baderommet som ikke omfattes av sone 0, 1, og 2. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av klasse I (enkeltisolert med jord), klasse II (dobbeltisolert) og klasse III (lavvolt).

 

Eksempler på skisser av baderom

For andre skisser, detaljer og øvrig informasjon henvises til NEK 400:2010