Spørsmål om gulvvarme

Ja, det kan du. Det forutsetter at du bruker systemet vi kaller; ProSmart eller ProSmart P2P.
Den totale bygghøyden på gjør-det-selv løsningene bygger ca. 6,6 mm.
På én kontroller kan du ha maks 50 kvadratmeter varmefolie (3000W). Dette forutsetter en ubelastet 16A kurs, mens det på en ubelastet 10A kurs maks kan monteres 30 kvadratmeter varmefolie (1800W).
Ja, det kan du – dersom dette er hensiktsmessig. Du vil da få konnektoren på motsatt side enn om du hadde lagt folien «riktig» vei.
Nei, i utgangspunktet ikke. ProSmart er en komfortvarme som gir god lunk i gulvene dine.
Ja, det må du – det skal alltid ligge fuktsperre over en varmefolie. I tillegg skal det alltid ligge en fuktsperre mellom undergulv og Proplate 6mm, hvis undergulvet er av betong/avretting eller det er sannsynlighet for fukt.
Vi stiller 25 års garanti på varmefolien i ProSmart-systemet. På kontrolleren stiller vi 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett som følger normen i Norge for termostater.
Se først om kontrolleren står i oppvarmingsmodus (tre varmetråder vises i display). Sørg for at romtemperaturen holder minimum 18 grader. Husk å teste varmefolien mens du monterer. Du merker ikke nødvendigvis en temperaturøkning umiddelbart, men se på kontrolleren om temperaturen øker når du holder gulvføleren under en varmefolie. Velg plassering på gulvføler i henhold til monteringsveiledningen.

Spørsmål om underlag

Les deg opp på gulvunderlagenes egenskaper, og velg underlag ut ifra hva som er viktigst for deg. Se også tabellen på vår hjemmeside under «underlag».
Hvis undergulvet ditt består av betong/avretting/flytsparkel eller det er en sannsynlig mulighet for fukt skal underlag med fuktsperre benyttes.
Vi oppfordrer på det sterkeste at du som skal montere ProSmart/ProSmart P2P leser monteringsveiledningen nøye.

Fyll også ut garantiskjema bakerst i monteringsveiledningen, ta bilder underveis som dokumentasjon