IP-grader (Ingress Protection)

IP-grader (Ingress Protection) er det som viser armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer. Sertifiseringsgraden har et fast format: IPXX, hvor de to XXene byttes ut med to tall, som f.eks IP20 og IP45.

Ved f.eks IP45 er det to tall vi må forholde oss til: 4 og 5.

Det første tallet betegner motstandsdyktigheten for faste fremmedlegemer (støv, fluer o.l), mens det andre tallet betegner motstandsdyktigheten mot vann.

Under finner du en tabell som illustrerer dette, samt at vi kommer med flere eksempler under tabellen igjen.

SPESIFIKASJON IHT
DET ANDRE TALLET
SPESIFIKASJON IHT DET FØRSTE TALLET
  Isolert (objekter
<12mm)
Isolert (objekter
< 1mm)
 Støv-skjermet  Støvtett
Ubeskyttet
ip20
ip40
   
Dryppsikker        
Regnavstøtende
ip23
ip43
   
Sprutsikker  
ip44
ip54
 
Spylesikker  
ip45
ip55
ip65
Spylesikker
høyt trykk
     
ip66
Delevis Vanntett      
ip67

SPESIFIKASJON IHT DET ANDRE TALLET

SPESIFIKASJON IHT DET FØRSTE TALLET

Isolert (objekter <12mm)

Isolert (objekter <1mm)

Støv-skjermet

Støvtett

UBESKYTTET

ip20

ip40

DRYPPSIKKER

REGNAVSTØTENDE

ip23

ip43

SPRUTSIKKER

ip44

ip54

SPYLESIKKER

ip45

ip55

ip65

SPYLESIKKER HØYT TRYKK

ip66

DELEVIS VANNTETT

ip67

Her lister vi noen eksempler med utdypende forklaringer basert på tabellen ovenfor:

IP20 – innendørs bruk
Et standard innendørs armatur har ofte IP klasse 20. Dette betyr at man ikke skal få støt ved å sette en finger inn i et hull i armaturen. Med unntak av dette, så er det ingen beskyttelse mot støv, vann og andre partikler.

IP23 – Regnsikker
IP klasse 23 beskytter mot vannspray og regndråper ovenfra. Denne er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler å vurdere hvor den plasseres, slik at det ikke lett samler seg vann på armaturet, som kan føre til ødeleggelse. Beskyter mot regn i 60° vinkel.

IP44 – Sprutsikker
Beskytter mot vannspray og regn i 180° vinkel uten ødeleggende virkning. Disse er normalt ikke helt vanntette, men kommer med vannledersystem som tilser at vann ikke når elektriske komponenter og sørger for at det renner ut igjen. Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak avbadekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm).

IP54 – Spylesikker
Beskytter mot vannspray og regn i 180° vinkel uten ødeleggende virkning. Disse er normalt ikke helt vanntette, men kommer med vannledersystem som tilser at vann ikke når elektriske komponenter og sørger for at det renner ut igjen. Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak av badekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm). I tillegg er lampen støvsikker, noe som beskytter mot isolasjonsfeil.

IP66 – Spylesikker på høyt trykk
Lamper med IP klasse 66 er beskyttet mot høyt spyletrykk fra alle retninger, i tillegg til å være støvtett. Disse er bra egnet for utendørsbruk.  Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak av badekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm).

IP67 – Vanntett
Denne armaturen er ikke egnet for bassengbruk, men er kvalifisert for 30 minutter under vann på opp til 1 meters dyp. Godkjent for utendørs bruk og for å graves ned i bakken.

IP68 – Kontinuerlig vanntett
Typiske bruksområder for IP klasse 68 er undervannsbelysning i basseng og innvendig takbelysning.