I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det svært lite ikke-faglærte kan gjøre selv, men dette kan du gjøre selv:

– Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.

– Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

– Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

– Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.

– Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.

– Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

– Effekten ikke overstiger 200 VA.

– Monterings- og bruksanvisning følges nøye.

– Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll.

– Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 7. og 9.

Autorisert-elektriker-stor

Om det du har tenkt til å gjøre ikke står her, anbefaler vi å ringe en autorisert elektriker. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne elektriker i ditt nærområde.

LED STRIPER
Vegg & bakkespotter
downlight
utebelysning