Nordic Products AS er opptatt av miljøet.

Vi er medlem av Norsirk AS og kan garantere en forsvarlig håndtering av returavfall og har returavtale for miljøavfall.

EE-avfall kan leveres kostnadsfritt til forhandlere, kommunale gjenbruksstasjoner eller til private mottak.

Elsirk har landsdekkende innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Sammen med våre kontraktspartnere sørger vi for miljøriktig håndtering i samsvar med gjeldende lover og regler.

Våre samarbeidspartnere sørger for att miljøfarlige komponenter som brytere med kvikksølv, kondensatorer med PCB, batterier med kadmium blir forsvarlig tatt hånd om og destruert i godkjente behandlingsanlegg. I tillegg blir materialressurser så langt som mulig gjenvunnet for å spare på jordens råvarer, mens produkter som ikke er ødelagt kan gå til ombruk.

Se www.norsirk.no for mer informasjon.