Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik på produktene i nettbutikken. Selv om vi gjør vårt ytterste for at bildene på nordic-led.no skal være så representative og stemme overens med virkeligheten som mulig kan farger oppleves annerledes på ulike dataskjermer, og vi kan ikke garantere at bildene gjengir de virkelige produktene med 100% nøyaktighet.

Parter

Selger er Nordic Products AS, Ole Deviks Vei 16B, 0666 Oslo.

Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 913 214 234.

Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Nordic Products AS.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

Priser og levering

Alle priser er basert på våre til enhver tid gjeldende prislister, og våre til enhver tid gjeldende salgs og leveringsbetingelser. Nordic LED forbeholder seg retten til å endre sine priser, samt salgs og leverings- betingelser uten forutgående varsel. Nordic LED forbeholder seg også retten til å etterfakturere frakt, tillegg, eller andre varer og/eller tjenester basert hva som reelt sett har blitt levert og utført.

Fri frakt ved kjøp over 2999 kr. Bestillingen sendes med Posten/Bring Servicepakke på postkontor eller post i butikk.

Du har 14 dagers åpent kjøp. I denne perioden kan du enkelt og greit returnere varen (Kjøper må selv betale eventuelle returporto/frakt) og få pengene tilbake, så lenge originalemballasjen ikke er skadet, forsegling er brutt eller på annen måte forringet, og varen fortsatt fremstår som ny. Ordningen gjelder ikke bestillingsvarer og/eller kabel med kapp. Vi tar forbehold om at returretten kan frafalle ved gjentagende misbruk av ordningen.

Våre betalingsalternativ

– Faktura per 14 dager
– Delbetaling
– Kortbetaling med Visa/Mastercard

Vi tar ingen gebyrer uansett valg av betalingsmåte! For mer info om Klarna, se her: https://klarna.com/no/kjop-klarna

Forsendelse

Alle leveringer skjer med posten/postnord. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Kunden vil alltid få beskjed om det blir mer enn 10 dagers leveringstid.
Om det er noe som haster, kan vi selfølgelig ordne med ekspress sendinger.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på ditt lokale postkontor.

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på posten.no

Oppdages skade etter at godset er utlevert, må det innen 4 timer meldes til oss eller speditør. La gods og emballasje være inntakt inntil skadeårsak er avklart. Ved innholdsmanko må dette meldes oss senest 7 dager etter ordre er utlevert. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet og/eller forsegling er brutt ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 499 kr.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må dette først avtales med selger og varen som returneres må være i ubrukt og uskadd stand og i sin originale emballasje, uten brutt forsegling. Ved spesialbestillinger utenom vårt sortiment vil det ikke være mulig å returnere varen. Dette fordi vi ikke får returnert varene selv og vi får ikke solgt varer vi ikke har i vårt sortiment.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor.

Vi tar forbehold om feil i pris og/eller produktbeskrivelse samt at enkelte produkter kan avvike fra bildet. Prisene på nettsiden kan variere fra våre butikker og/eller ordrekontor.
Alle produktene på nettsiden vises med til enhver tid gjeldene priser og betingelser.